วิธีหา Voucher Sales Tax Invoice

brid.sakuna
Posts: 52
Joined: 18 Apr 2015, 10:32

วิธีหา Voucher Sales Tax Invoice

Postby brid.sakuna » 25 Apr 2015, 11:01

1.ที่เมนู ARF1101: ใบกำกับภาษี(ขาย)
2.เลือกเอกสารใบกำับภาษี(ขาย) ผู้ใช้ต้องทราบเลขที่เอกสารใบกำกับภาษี
3.คลิกขวาเลือกเมนู Voucher Posting > Print Posted Voucher on Status Processed
4.ดูข้อมูลเลขที่ Voucher ID ที่เอกสารปริ้น

Return to “ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest