วิธีหาเอกสารที่บันทึกบัญชีผิด

brid.sakuna
Posts: 52
Joined: 18 Apr 2015, 10:32

วิธีหาเอกสารที่บันทึกบัญชีผิด

Postby brid.sakuna » 25 Apr 2015, 16:07

1.ที่เมนู GLR1109:Original Document Posting Summary Report
2.หน้าต่าง Original Document Posting Summary Report Opening เลือกข้อมูลต่อไปนี้
  • 2.1 Account Period : เลือกเดือนที่ต้องการ
    2.2 Posting Trace Type : Select Original Document post to Select Account Code
    2.3 คลิกเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการ เช่นคลิกเลือก STX กรณีที่จะดูการคีย์ของใบกำกับภาษี(ขาย)
    2.4 Tab Account Code : เลือกรหัสบัญชีที่ต้องการ จากนั้น กด OK

Return to “ระบบบัญชีทั่วไป (General Ledger and Financial Statement)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest