ฟิลด์ Cost ID, Cost, Cost Type คืออะไร???

brid.kati
Posts: 145
Joined: 05 Apr 2013, 08:48

ฟิลด์ Cost ID, Cost, Cost Type คืออะไร???

Postby brid.kati » 05 Apr 2013, 09:43

คนช่างสงสัย???
Sr. Member
****
Posts: 337


View Profile


ฟิลด์ Cost ID, Cost, Cost Type คืออะไร???
« on: December 30, 2008, 04:54:20 pm »

สงสัยจัง...
ในระบบ FreeLedger ERP ที่หน้าต่าง Cost Table
มีฟิลด์ชื่อ Cost ID, Cost, Cost Type อยากรู้ว่าคืออะไร Huh Huh Huh

brid.kati
Posts: 145
Joined: 05 Apr 2013, 08:48

Re: ฟิลด์ Cost ID, Cost, Cost Type คืออะไร???

Postby brid.kati » 05 Apr 2013, 09:44

คนช่างตอบ
Sr. Member
****
Posts: 290


View Profile Email


Re: ฟิลด์ Cost ID, Cost, Cost Type คืออะไร???
« Reply #1 on: December 30, 2008, 05:01:28 pm »

ในระบบ FreeLedger ERP ที่หน้าต่าง Cost Table
ฟิลด์ Cost ID คือ รหัสของต้นทุนสินค้า
ฟิลด์ Cost คือ ชื่อของต้นทุนสินค้า
ฟิลด์ Cost Type คือ ประเภทของต้นทุนสินค้าแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ Direct Cost, Indirect Cost


Return to “ระบบต้นทุนสินค้า (Product / Job Costing)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest