มีรายงานสรุปต้นทุนสินค้าหรือไม่???

brid.kati
Posts: 145
Joined: 05 Apr 2013, 08:48

มีรายงานสรุปต้นทุนสินค้าหรือไม่???

Postby brid.kati » 05 Apr 2013, 09:52

คนช่างสงสัย???
Sr. Member
****
Posts: 337


View Profile


มีรายงานสรุปต้นทุนสินค้าหรือไม่???
« on: December 20, 2008, 04:05:30 pm »

สงสัยจัง...
ในระบบ FreeLedger ERP มีรายงานสรุปต้นทุนสินค้าหรือไม่ Huh Huh Huh

brid.kati
Posts: 145
Joined: 05 Apr 2013, 08:48

Re: มีรายงานสรุปต้นทุนสินค้าหรือไม่???

Postby brid.kati » 05 Apr 2013, 09:53

คนช่างตอบ
Sr. Member
****
Posts: 290


View Profile Email


Re: มีรายงานสรุปต้นทุนสินค้าหรือไม่???
« Reply #1 on: December 27, 2008, 05:13:31 pm »

ในระบบ FreeLedger ERP ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายงานต้นทุนสินค้าได้จาก MATIN Cost Report
ในส่วนรายงาน(Report)ของโมดูลระบบต้นทุนสินค้า


Return to “ระบบต้นทุนสินค้า (Product / Job Costing)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest