ฟิลด์ Unit Cost Type คืออะไร???

brid.kati
Posts: 145
Joined: 05 Apr 2013, 08:48

ฟิลด์ Unit Cost Type คืออะไร???

Postby brid.kati » 05 Apr 2013, 10:58

คนช่างสงสัย???
Sr. Member

Posts: 337
ฟิลด์ Unit Cost Type คืออะไร???
« on: December 20, 2008, 11:30:17 am »
สงสัยจัง...
ในระบบ FreeLedger ERP ที่หน้าต่าง MAT IN Cost Edit Pane
มีฟิลด์ชื่อ Unit Cost Type อยากรู้ว่าคืออะไร

brid.kati
Posts: 145
Joined: 05 Apr 2013, 08:48

Re: ฟิลด์ Unit Cost Type คืออะไร???

Postby brid.kati » 05 Apr 2013, 10:58

คนช่างตอบ
Sr. Member

Posts: 290
Re: ฟิลด์ Unit Cost Type คืออะไร???
« Reply #1 on: December 20, 2008, 03:52:23 pm »
ในระบบ FreeLedger ERP ที่หน้าต่าง MAT IN Cost Edit Pane
ีฟิลด์ Unit Cost Type ใช้เพื่อกำหนดว่าต้นทุนสินค้าต่อหน่วยเป็นต้นทุนสินค้าต่อหน่วยได้ระหว่าง Quantity หรือ AGQuantity


Return to “ระบบต้นทุนสินค้า (Product / Job Costing)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest