ฟิลด์ Cost Distribution Method คืออะไร???

brid.kati
Posts: 145
Joined: 05 Apr 2013, 08:48

ฟิลด์ Cost Distribution Method คืออะไร???

Postby brid.kati » 05 Apr 2013, 11:18

คนช่างสงสัย???
Sr. Member

Posts: 337
ฟิลด์ Cost Distribution Method คืออะไร???
« on: December 20, 2008, 11:23:56 am »
สงสัยจัง...
ในระบบ FreeLedger ERP ที่หน้าต่าง Inventory IN Cost Edit Pane
มีฟิลด์ชื่อ Cost Distribution Method อยากรู้ว่าคืออะไร

brid.kati
Posts: 145
Joined: 05 Apr 2013, 08:48

Re: ฟิลด์ Cost Distribution Method คืออะไร???

Postby brid.kati » 05 Apr 2013, 11:18

คนช่างตอบ
Sr. Member

Posts: 290
Re: ฟิลด์ Cost Distribution Method คืออะไร???
« Reply #1 on: December 20, 2008, 03:29:49 pm »
ในระบบ FreeLedger ERP ที่หน้าต่าง Inventory IN Cost Edit Pane
ฟิลด์ Cost Distribution Method ประเภทการกระจายต้นทุน ผู้ใช้สามารเลือกได้ 2 ชนิด คือ
1.By Amount ระบบจะกระจายต้นทุนตามมูลค่าสินค้า
2.By Quantity ระบบจะกระจายต้นทุนตามจำนวนสินค้า
« Last Edit: December 20, 2008, 03:32:17 pm by คนช่างตอบ » Logged
Pages: [1]


Return to “ระบบต้นทุนสินค้า (Product / Job Costing)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest