ฟิลด์ Cost คืออะไร???

brid.kati
Posts: 145
Joined: 05 Apr 2013, 08:48

ฟิลด์ Cost คืออะไร???

Postby brid.kati » 05 Apr 2013, 11:21

คนช่างสงสัย???
Sr. Member

Posts: 337
ฟิลด์ Cost คืออะไร???
« on: December 20, 2008, 11:22:41 am »
สงสัยจัง...
ในระบบ FreeLedger ERP ที่หน้าต่าง Inventory IN Cost Edit Pane
มีฟิลด์ชื่อ Cost อยากรู้ว่าคืออะไร

brid.kati
Posts: 145
Joined: 05 Apr 2013, 08:48

Re: ฟิลด์ Cost คืออะไร???

Postby brid.kati » 05 Apr 2013, 11:22

คนช่างตอบ
Sr. Member

Posts: 290
Re: ฟิลด์ Cost คืออะไร???
« Reply #1 on: December 20, 2008, 03:26:42 pm »
ในระบบ FreeLedger ERP ที่หน้าต่าง Inventory IN Cost Edit Pane
ฟิลด์ Cost คือประเภทของต้นทุนสินค้าซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดเอง เช่น ราคาซื้อ, ค่าขนส่ง เป็นต้น


Return to “ระบบต้นทุนสินค้า (Product / Job Costing)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest