ฟิลด์ Item คืออะไร???

brid.kati
Posts: 145
Joined: 05 Apr 2013, 08:48

ฟิลด์ Item คืออะไร???

Postby brid.kati » 05 Apr 2013, 11:23

คนช่างสงสัย???
Sr. Member

Posts: 337
ฟิลด์ Item คืออะไร???
« on: December 20, 2008, 11:21:55 am »
สงสัยจัง...
ในระบบ FreeLedger ERP ที่หน้าต่าง Inventory IN Cost Edit Pane
มีฟิลด์ชื่อ Item อยากรู้ว่าคืออะไร

brid.kati
Posts: 145
Joined: 05 Apr 2013, 08:48

Re: ฟิลด์ Item คืออะไร???

Postby brid.kati » 05 Apr 2013, 11:23

คนช่างสงสัย???
Sr. Member

Posts: 337
ฟิลด์ Item คืออะไร???
« on: December 20, 2008, 11:21:55 am »
สงสัยจัง...
ในระบบ FreeLedger ERP ที่หน้าต่าง Inventory IN Cost Edit Pane
มีฟิลด์ชื่อ Item อยากรู้ว่าคืออะไร


Return to “ระบบต้นทุนสินค้า (Product / Job Costing)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest