หน้าต่าง Inventory MAT IN Cost Entry ประกอบด้วยอะไรบ้าง???

brid.kati
Posts: 145
Joined: 05 Apr 2013, 08:48

หน้าต่าง Inventory MAT IN Cost Entry ประกอบด้วยอะไรบ้าง???

Postby brid.kati » 05 Apr 2013, 11:25

คนช่างสงสัย???
Sr. Member

Posts: 337
หน้าต่าง Inventory MAT IN Cost Entry ประกอบด้วยอะไรบ้าง???
« on: December 20, 2008, 11:11:57 am »
สงสัยจัง...
ในระบบ FreeLedger ERP หน้าต่าง Inventory MAT IN Cost Entry ประกอบด้วยอะไรบ้าง

brid.kati
Posts: 145
Joined: 05 Apr 2013, 08:48

Re: หน้าต่าง Inventory MAT IN Cost Entry ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

Postby brid.kati » 05 Apr 2013, 11:26

คนช่างตอบ
Sr. Member

Posts: 290
Re: หน้าต่าง Inventory MAT IN Cost Entry ประกอบด้วยอะไรบ้าง???
« Reply #1 on: December 20, 2008, 03:20:10 pm »
ในระบบ FreeLedger ERP
หน้าต่าง Inventory MAT IN Cost Entry แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

1. หน้าต่างส่วนบน จะแสดงรายการข้อมูลเอกสารการรับสินค้าเข้าสู่ระบบที่ Processed มาแล้ว
เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลที่ต้องการแล้ว ต้องเปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น Cost Processed เพื่อยืนยันการกำหนดต้นทุนสินค้า

2. หน้าต่างส่วนกลาง ประกอบด้วย 2 Tab คือ
2.1 Tab INVENTORY ITEM COST แสดงรายละเอียดรายการสินค้าของเอกสารการรับสินค้าเข้าตามเอกสารที่หน้าต่างส่วนบน
2.2 Tab INVENTORY IN COST ใช้สำหรับเพิ่มต้นทุนสินค้าอื่น เช่น ค่าขนส่ง,ค่าประกัน ของทั้งเอกสาร โดยระบบจะ
ทำการกระจ่ายต้นทุนสินค้าไปที่สินค้าให้

3. หน้าต่างส่วนล่าง ประกอบด้วย 3 Tab คือ
3.1 Tab MAT IN COST ใช้สำหรับเพิ่มต้นทุนสินค้าอื่นเช่น ค่าจ้าง ซึ่งจะเป็นของแต่ละรายการสินค้า
3.2 Tab PTX Item (Processed) แสดงต้นทุนสินค้าที่มาจากใบกำกับภาษีที่ Processed แล้ว
3.3 Tab PTX Item (Peady) แสดงต้นทุนสินค้าที่มาจากใบกำกับภาษีที่สถานะ Ready

***กรณีที่ยังไม่มีข้อมูลที่ Tab PTX Item (Processed) หรือ Tab MAT IN COST เลย
แล้วผู้ใช้ทำการ Cost Processed เอกสารจะทำให้ต้นทุนสินค้าเป็น 0
« Last Edit: December 20, 2008, 03:23:23 pm by คนช่างตอบ » Logged
Pages: [1]


Return to “ระบบต้นทุนสินค้า (Product / Job Costing)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest