ระบบต้นทุนสินค้าคืออะไร???

brid.kati
Posts: 145
Joined: 05 Apr 2013, 08:48

ระบบต้นทุนสินค้าคืออะไร???

Postby brid.kati » 05 Apr 2013, 11:29

คนช่างสงสัย???
Sr. Member

Posts: 337
ระบบต้นทุนสินค้าคืออะไร???
« on: December 20, 2008, 11:07:49 am »
สงสัยว่า...
ในระบบ FreeLedger ERP โมดูลระบบต้นทุนสินค้าคืออะไร

brid.kati
Posts: 145
Joined: 05 Apr 2013, 08:48

Re: ระบบต้นทุนสินค้าคืออะไร???

Postby brid.kati » 05 Apr 2013, 11:29

คนช่างตอบ
Sr. Member

Posts: 290
Re: ระบบต้นทุนสินค้าคืออะไร???
« Reply #1 on: December 20, 2008, 02:53:03 pm »
ในระบบ FreeLedger ERP
โมดูลระบบต้นทุนสินค้าใช้สำหรับกำหนดต้นทุนสินค้าที่รับเข้าระบบจากฟังก์ชั่น
Inventory MAT Received, Inventory Opening Balance และ Inventory Production Goods Received
โดยผู้ใช้สามารถใส่ต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการซื้อสินค้า รวมทั้งต้นทุนสินค้าอื่นเช่น ค่าขนส่ง, ค่าประกัน เป็นต้น


Return to “ระบบต้นทุนสินค้า (Product / Job Costing)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest