หลักการปิดต้นทุนสินค้าในระบบ PlanetOne

yossapong
Posts: 7
Joined: 18 Apr 2015, 10:34

หลักการปิดต้นทุนสินค้าในระบบ PlanetOne

Postby yossapong » 22 Apr 2015, 11:55

ขั้นตอนการปิดต้นทุนในระบบ PlanetOne
1. เข้าไปที่เมนู CS:ระบบบัญชีต้นทุน >> CSF1:รายการ >> CSF1101:กำหนดต้นทุนสินค้ารับเข้า
2. การปิดต้นทุนในระบบ PlanetOne จะมีประมาณ 4 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 .รับเข้าจากเมนู Inventory Opening Balance และ Inventory Production Goods Received ที่ คีย์เอง ไม่ได้มาจากระบบผลิต จะต้องเข้าไปใส่ต้นทุนเองที่ CSF1101: กำหนดต้นทุนสินค้ารับเข้า ใน Tab MAT IN Cost
กรณีที่ 2.รับเข้าจาก Inventory MAT Received จะต้องไป Processed ใบกำกับภาษีซื้อก่อน จึงค่อยเข้าไปปิดต้นทุน หากไม่ต้องการเพิ่มต้นทุน ให้ Cost Processed ได้เลย
กรณีที่ 3.รับเข้าจาก Inventory MAT Received หากยังไม่ได้ Processed ใบกำกับภาษีซื้อ แต่ต้องการใช้สินค้าด่วน ต้องเข้าไปปิดต้นทุนเองโดยคีย์ที่ Tab MAT IN Cost หรือ Inventory IN Cost
หมายเหตุ เช็คว่ามีการ Processed ใบกำกับภาษีซื้อแล้วหรือยัง วิธีเช็คเบื้องต้นเข้า ไปในหน้า CSF1101 แล้วดู TAB PTX Item(Processed) หากมีข้อมูลแสดงอยู่ นั่นหมายความว่าใบกำกับภาษีซื้อได้ Processed เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นที่ Tab MAT IN Cost ไม่ ต้องปิดต้นทุนเพิ่มอีก ให้ Cost Processed ได้เลย

กรณีที่ 4. รับเข้าจาก Inventory MAT Received แล้วใส่ต้นทุนผิด วิธีแก้ไขให้ต้นทุนของสินค้า Lot นั้นถูกต้อง จะต้องดำเนินการดังนี้
- ทำ Inventory Adjust Out ของ Lot ที่มีปัญหา
- ทำรับเข้าจากเมนู Inventory Opening Balance แล้วเข้าไปใส่ต้นทุนเอง
หมายเหตุ ที่ให้ทำInventory Opening Balance เพราะสามารถใส่ต้นทุนใหม่ที่ถูกต้องได้ ส่วนการทำ Inventory Adjust IN ระบบจะใช้ต้นทุนตาม Lot ที่อ้างอิง เราไม่สามารถใส่ต้นทุนเองได้

Return to “ระบบต้นทุนสินค้า (Product / Job Costing)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest