วิธีตรวจสอบ autovacuum ใน postgresql.conf

brid.surapol
Posts: 70
Joined: 11 Apr 2013, 11:43

วิธีตรวจสอบ autovacuum ใน postgresql.conf

Postby brid.surapol » 13 May 2017, 11:08

Code: Select all

more $PGDATA/postgresql.conf

Auto Vacuum = Off

Code: Select all

fsync = off

autovacuum = off

Auto Vacuum = On

Code: Select all

fsync = on

autovacuum = on

Return to “การใช้งาน PostgreSQL”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest