วิธี แก้ไข jvm options ของ Glassfish

brid.surapol
Posts: 70
Joined: 11 Apr 2013, 11:43

วิธี แก้ไข jvm options ของ Glassfish

Postby brid.surapol » 03 Nov 2017, 13:30

1. เข้า admin console

Code: Select all

asadmin
2. list jvm options

Code: Select all

list-jvm-options
3. ลบ option เดิม (ตัวอย่าง -Xmx512m)

Code: Select all

delete-jvm-options -Xmx512m
4. list jvm options ดูว่า option ข้อ 3 ถูกลบออกหรือยัง

Code: Select all

list-jvm-options
5. เพิ่ม jvm options ที่ต้องการ (ตัวอย่าง -Xmx2048m)

Code: Select all

create-jvm-options -Xmx2048m
6. list jvm options ดูว่า option ข้อ 5 ถูกเพิ่มหรือยัง

Code: Select all

list-jvm-options
7. ออกจาก glassh admin console

Code: Select all

quit
อย่าลืม
*********** RESTART GLASSFISH ***********

Return to “การใช้งาน Java และ JVM”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest