วิธีการ เปลี่ยน Date Time

brid.surapol
Posts: 70
Joined: 11 Apr 2013, 11:43

วิธีการ เปลี่ยน Date Time

Postby brid.surapol » 18 Dec 2017, 12:15

Code: Select all

sudo date new_date_time_string
โดยที่ new_date_time_string ใช้ format ดังนี้

Code: Select all

MMDDhhmmyyyy.ss
ตังอย่าง ต้องการเปลี่ยน วันที่/เวลา เป็น
วันที่ 7 เดือนธันวาคม ปี 2018 เวลา 19:32:44

ใช้คำสั่ง

Code: Select all

sudo date 120719322018.44

Return to “การใช้งาน Linux”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest