วิธีเซต Final Discount

brid.sakuna
Posts: 52
Joined: 18 Apr 2015, 10:32

วิธีเซต Final Discount

Postby brid.sakuna » 25 Apr 2015, 09:09

1.ที่เมนู APF1101: ใบกำกับภาษี(ซื้อ)
2.เลือกเอกสารใบกำกับภาษี(ซื้อ) ที่ต้องการ Set Final Discount
3.คลิกขวาเลือกเมนู Set Final Discount
4.ระบบจะแสดงหน้าต่าง Set Final Discount ให้ใส่ข้อมูล
5.วิธีการใส่จำนวนส่วนลด
  • 5.1 กรณีที่รู้จำนวนส่วนลดก่อน VAT ให้ใส่ข้อมูลที่ฟิลด์ Final Discount Before tax
    5.2 กรณีที่รู้จำนวนส่วนลดหลัง VAT ให้ใส่ข้อมูลที่ฟิลด์ Final Discount
    5.3 กรณีที่รู้จำนวนส่วนลดเป็น % ให้ใส่ข้อมูลที่ฟิลด์ Final Discount Percent (หากคีย์ 1 จะเท่ากับลด 100 % หากต้องการลด 10 % ต้องคีย์ 0.10 แต่หากต้องการลด 2 % ต้องคีย์ 0.02 )
6.ใส่จำนวนส่วนลดเรียบร้อยแล้ว กด OK

Return to “ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest